Usnesení PS č. 113

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu oznámení podle článku 22 písm. b) Evropské úmluvy o státním občanství ze dne 6. listopadu 1997 /sněmovní tisk 32/ - prvé čtení (11. října 2002)

Související sněmovní tisky

32 Oznámení k Evropské úmluvě o státním občanství
ISP (příhlásit)