Usnesení PS č. 1113

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 641/ - prvé čtení (5. května 2004)

Související sněmovní tisky

641 Novela energetického zákona
ISP (příhlásit)