Usnesení PS č. 1088

k Informaci o vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně za období červenec - září 2003 /sněmovní tisk 545/ (13. dubna 2004)

Související sněmovní tisky

545 Inf. o voj. cvič. AČR se zahr. partn. červenec - září 2003
ISP (příhlásit)