Usnesení PS č. 1085

k Informaci o vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně za období duben - červen 2003 /sněmovní tisk 457/ (13. dubna 2004)

Související sněmovní tisky

457 Inf. o voj. cv. AČR se zah. partn. za obd. duben-červen 2003
ISP (příhlásit)