Usnesení PS č. 1053

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Polskou republikou o změně a doplnění Smlouvy mezi Československou socialistickou republikou a Polskou lidovou republikou o právní pomoci a úpravě právních vztahů ve věcech občanských, rodinných, pracovních a trestních, podepsané ve Varšavě dne 21. prosince 1987 /sněmovní tisk 515/ - prvé čtení (7. dubna 2004)

Související sněmovní tisky

515 Sml. mezi ČR a Polskou rep. o právní pomoci
ISP (příhlásit)