Usnesení PS č. 1010

k návrhu poslanců Ludvíka Hovorky, Mariana Bielesze, Zdeňka Koudelky, Radima Chytky a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) /sněmovní tisk 499/ - prvé čtení (31. března 2004)

Související sněmovní tisky

499 Novela z. o právu autorském
ISP (příhlásit)