Sněmovní tisk 962/0
1. dopln. plánu voj. cvič. AČR se zahr. partnery v roce 2005
ISP (příhlásit)