Sněmovní tisk 535/0
Dohoda o Mez. telekomunikač. družicové organizaci
ISP (příhlásit)