Sněmovní tisk 48/0
Změna Úmluvy o mezinár. želez. přepravě (COTIF)
ISP (příhlásit)