Usnesení PS č. 832

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva č. 176 týkající se bezpečnosti zdraví při práci v dolech, 1995 /sněmovní tisk 554/ - prvé čtení (24. února 2000)
ISP (příhlásit)