Usnesení PS č. 800

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 536/ - prvé čtení (23. února 2000)

Související sněmovní tisky

536 Novela celního zákona - EU
ISP (příhlásit)