Usnesení PS č. 712

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 436/1991 Sb., o některých opatřeních v soudnictví, o volbách přísedících, jejich zproštění a odvolání z funkce a o státní správě soudů České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 501/ - prvé čtení (21. ledna 2000)
ISP (příhlásit)