Usnesení PS č. 619

k vládnímu návrhu zákona o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní) /sněmovní tisk 435/ - prvé čtení (1. prosince 1999)

Související sněmovní tisky

435 Vládní návrh zák. o rozpoč. určení daní - EU
ISP (příhlásit)