Usnesení PS č. 469

k vládnímu návrhu, který se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s přístupem České republiky ke Třetímu protokolu ke Všeobecné dohodě o výsadách a imunitách Rady Evropy, sjednanému ve Štrasburku dne 6. března 1959 /sněmovní tisk 234/ - druhé čtení (15. října 1999)

Související sněmovní tisky

234 Souhlas o imunitách Rady Evropy
ISP (příhlásit)