Usnesení PS č. 441

k zákonu, kterým se mění zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii a zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 134/4/ - vrácený prezidentem republiky (14. září 1999)
ISP (příhlásit)