Usnesení PS č. 409

k vládnímu návrhu, který se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s přístupem České republiky ke Třetímu protokolu ke Všeobecné dohodě o výsadách a imunitách Rady Evropy, sjednanému ve Štrasburku dne 6. března 1959 /sněmovní tisk 234/ - prvé čtení (8. července 1999)
ISP (příhlásit)