Usnesení PS č. 266

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon České národní rady č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 90/ - třetí čtení (18. května 1999)

Související sněmovní tisky

90 Vládní návrh novely zák. ČNR č. 61/88 Sb., o hornické činn.
ISP (příhlásit)