Usnesení PS č. 228

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 53/ - třetí čtení (1. dubna 1999)

Související sněmovní tisky

53 Vládní novela zákonů č. 140/61 Sb., trestního a 20/66 Sb.
ISP (příhlásit)