Usnesení PS č. 2168

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 1221/ - třetí čtení (20. března 2002)

Související sněmovní tisky

1221 Vl. návrh zák. o technických požadavcích na výrobky - EU
ISP (příhlásit)