Usnesení PS č. 2106

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím soudního řádu správního /sněmovní tisk 1081/ - třetí čtení (15. února 2002)

Související sněmovní tisky

1081 Vl. z., kterým se mění zák. v souvis. se soud. řád. správním
ISP (příhlásit)