Usnesení PS č. 2016

k návrhu zákona o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů /sněmovní tisk 837/5/ - zamítnutého Senátem (5. února 2002)
ISP (příhlásit)