Usnesení PS č. 1967

k Zabezpečení finančních prostředků v rámci Programu protipovodňové prevence (329 060) na léta 2002-2005 a způsob využití finančních prostředků k nápravě povodňových škod z účtu státních finančních aktiv /sněmovní tisk 1124/ (14. prosince 2001)
ISP (příhlásit)