Usnesení PS č. 1922

k vládnímu návrhu zákona o výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně zákona č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 837/ - třetí čtení (6. prosince 2001)

Související sněmovní tisky

837 Vládní návrh zákona o výkonu ústavní výchovy
ISP (příhlásit)