Usnesení PS č. 1883

k návrhu poslanců Milana Cabrnocha, Milady Emmerové, Miroslava Ouzkého, Zdeňka Škromacha, Lucie Talmanové a Jany Volfové na vydání zákona o způsobilosti k výkonu zdravotnických povolání a o změně zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1005/ - prvé čtení (29. listopadu 2001)

Související sněmovní tisky

1005 Návrh zákona o způsobilosti k výkonu zdravotnických povolání
ISP (příhlásit)