Usnesení PS č. 1809

k vládnímu návrhu zákona o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích) /sněmovní tisk 878/ - třetí čtení (30. října 2001)

Související sněmovní tisky

878 Vládní návrh zákona o soudech a soudcích
ISP (příhlásit)