Usnesení PS č. 1803

k vládnímu návrhu, kterým se Parlamentu České republiky předkládají k informaci Instrumenty Mezinárodní organizace práce, přijaté na 88. zasedání Mezinárodní konference práce v roce 2000 /sněmovní tisk 966/ (26. října 2001)

Související sněmovní tisky

966 Instrumenty Mezinárodní organizace práce
ISP (příhlásit)