Usnesení PS č. 1771

k vládnímu návrhu zákona o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském) /sněmovní tisk 1010/ - prvé čtení (24. října 2001)
ISP (příhlásit)