Usnesení PS č. 1758

k vládnímu návrhu zákona o ochraně spotřebitele při uzavírání smlouvy o užívání budovy nebo její části na časový úsek /sněmovní tisk 1056/ - prvé čtení (24. října 2001)

Související sněmovní tisky

1056 Vl. zák. o ochraně spotřeb. při uzavírání sml. - EU
ISP (příhlásit)