Usnesení PS č. 1710

k Výroční zprávě o činnosti a účetní závěrce Státního fondu dopravní infrastruktury za rok 2000 /sněmovní tisk 913/ (13. července 2001)
ISP (příhlásit)