Usnesení PS č. 1619

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 785/ - třetí čtení (25. května 2001)

Související sněmovní tisky

785 Vl. novela trestního řádu
ISP (příhlásit)