Usnesení PS č. 1469

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o vzájemné pomoci při katastrofách a velkých haváriích, podepsaná 19. září 2000 v Berlíně /sněmovní tisk 770/ - druhé čtení (28. února 2001)

Související sněmovní tisky

770 Smlouva mezi ČR a SRN o vz. pomoci při katastrofách
ISP (příhlásit)