Usnesení PS č. 1243

k vládnímu návrhu, kterým se Parlamentu České republiky předkládá k vyslovení souhlasu Evropská úmluva o právním postavení dětí narozených mimo manželství, sjednaná ve Štrasburku dne 15. října 1975 /sněmovní tisk 641/ - druhé čtení (18. října 2000)

Související sněmovní tisky

641 Evrop. úml. o práv. postavení dětí naroz. mimo manželství
ISP (příhlásit)