Usnesení PS č. 1200

k vládnímu návrhu na vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny a Senátu Parlamentu České republiky s pobytem Britského vojenského poradního a výcvikového týmu pro střední a východní Evropu na území České republiky /sněmovní tisk 681/ (21. září 2000)




ISP (příhlásit)