Usnesení PS č. 1196

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 147/1996 Sb., o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 619/ - třetí čtení (20. září 2000)

Související sněmovní tisky

619 Vládní návrh zákona o rostlinolékařské péči - EU
ISP (příhlásit)