Usnesení PS č. 1126

k vládnímu návrhu, kterým se Parlamentu České republiky předkládá k vyslovení souhlasu Úmluva o mezinárodním přístupu k soudům, sjednaná v Haagu dne 25. října 1980 /sněmovní tisk 642/ - prvé čtení (4. července 2000)

Související sněmovní tisky

642 Úmluva o mezinárodním přístupu k soudům
ISP (příhlásit)