Usnesení PS č. 1105

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Zimbabwskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 13. září 1999 v Harare /sněmovní tisk 647/ - prvé čtení (30. června 2000)

Související sněmovní tisky

647 Dohoda mezi ČR a Zimbabwskou rep. o ochraně investic
ISP (příhlásit)