Sněmovní tisk 890/0
Vl. n. z. o zmírnění dopadu poklesu daňových příjmů obcí - RJ

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t089000.pdf (Dokument PDF, 446 KB)t089000.docx (Dokument DOCX, 223 KB)

Rozesláno poslancům

9. června 2020 v 16:24
ISP (příhlásit)