Sněmovní tisk 785/0, část č. 1/4
Novela z. o pojistném na veřejné zdr. pojištění

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t078500.pdf (Dokument PDF, 256 KB)t078500.docx (Dokument DOCX, 24 KB)
Platné znění s vyznačením změn  
t0785a0.pdf (Dokument PDF, 137 KB)t0785a0.docx (Dokument DOCX, 23 KB)

Rozesláno poslancům

23. března 2020 v 18:04
ISP (příhlásit)