Sněmovní tisk 666/0
Novela z. o jednacím řádu Senátu - RJ

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t066600.pdf (Dokument PDF, 211 KB)t066600.docx (Dokument DOCX, 19 KB)
Platné znění s vyznačením změn  
t0666a0.pdf (Dokument PDF, 195 KB)t0666a0.docx (Dokument DOCX, 12 KB)

Rozesláno poslancům

2. prosince 2019 v 15:12
ISP (příhlásit)