Sněmovní tisk 425/0, část č. 1/4
Novela z. o zajišťování obrany ČR - RJ

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t042500.pdf (Dokument PDF, 374 KB)t042500.doc
Platné znění s vyznačením změn  
t0425a0.pdf (Dokument PDF, 186 KB)t0425a0.docx (Dokument DOCX, 16 KB)

Rozesláno poslancům

13. března 2019 v 11:32
ISP (příhlásit)