Sněmovní tisk 42/0, část č. 1/4
Novela z. o Kanceláři prezidenta republiky - RJ

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t004200.pdf (Dokument PDF, 251 KB)t004200.docx
Platné znění s vyznačením změn  
t0042a0.pdf (Dokument PDF, 180 KB)t0042a0.docx (Dokument DOCX, 11 KB)

Rozesláno poslancům

27. prosince 2017 v 9:47
ISP (příhlásit)