Sněmovní tisk 387/0, část č. 1/4
Novela z. o Kanceláři prezidenta republiky - RJ

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t038700.pdf (Dokument PDF, 309 KB)t038700.docx (Dokument DOCX, 20 KB)
Platné znění s vyznačením změn  
t0387a0.pdf (Dokument PDF, 193 KB)t0387a0.docx (Dokument DOCX, 14 KB)
   
t0052v0.pdf (Dokument PDF, 2 MB)t001801.pdf (Dokument PDF, 106 KB)

Rozesláno poslancům

30. ledna 2019 v 15:58
ISP (příhlásit)