Sněmovní tisk 1231/0
Novela z. o ochraně veřejného zdraví

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t123100.pdf (Dokument PDF, 294 KB)t123100.doc
Platné znění s vyznačením změn  
t1231a0.pdf (Dokument PDF, 210 KB)t1231a0.doc

Rozesláno poslancům

31. května 2021 v 17:55
ISP (příhlásit)