Sněmovní tisk 1100/0, část č. 1/8
Novela z. o kybernetické bezpečnosti - EU

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t110000.pdf (Dokument PDF, 258 KB)t110000.docx (Dokument DOCX, 54 KB)
t1100a0.pdf (Dokument PDF, 432 KB)t1100a0.docx (Dokument DOCX, 75 KB)
Platné znění s vyznačením změn  
t1100b0.pdf (Dokument PDF, 459 KB)t1100b0.docx (Dokument DOCX, 67 KB)
Kompatibilita s právem EU  
t1100c0.pdf (Dokument PDF, 208 KB)t1100c0.docx (Dokument DOCX, 29 KB)

Rozesláno poslancům

30. listopadu 2020 v 10:58
ISP (příhlásit)