Sněmovní tisk 873/0, část č. 1/8
Vl. n. z. kterým se mění některé zákony v oblasti daní - EU

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t087300.pdf (Dokument PDF, 2 MB)t001801.pdf (Dokument PDF, 106 KB)
t0873a0.pdf (Dokument PDF, 989 KB)t001801.pdf (Dokument PDF, 106 KB)
Platné znění s vyznačením změn  
t0873b0.pdf (Dokument PDF, 2 MB)t001801.pdf (Dokument PDF, 106 KB)
Kompatibilita s právem EU  
t0873c0.pdf (Dokument PDF, 287 KB)t001801.pdf (Dokument PDF, 106 KB)

Rozesláno poslancům

22. července 2016 v 10:53
ISP (příhlásit)