Sněmovní tisk 859/0
Novela z. o jednacím řádu PS

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t085900.pdf (Dokument PDF, 340 KB)t085900.docx (Dokument DOCX, 24 KB)
Platné znění s vyznačením změn  
t0859a0.pdf (Dokument PDF, 276 KB)t0859a0.docx (Dokument DOCX, 25 KB)

Rozesláno poslancům

14. července 2016 v 11:03
ISP (příhlásit)