Sněmovní tisk 853/0
Novela z. o advokacii

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t085300.pdf (Dokument PDF, 489 KB)t085300.doc
Platné znění s vyznačením změn  
t0853a0.pdf (Dokument PDF, 345 KB)t0853a0.doc

Rozesláno poslancům

30. června 2016 v 8:47
ISP (příhlásit)