Sněmovní tisk 828/0
Vl.n.z. o ochraně zdraví před škodlivými účinky návyk. látek - EU - RJ

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t082800.pdf (Dokument PDF, 1 MB)t082800.doc
Platné znění s vyznačením změn  
t0828a0.pdf (Dokument PDF, 409 KB)t0828a0.doc
Kompatibilita s právem EU  
t0828b0.pdf (Dokument PDF, 256 KB)t0828b0.doc

Rozesláno poslancům

2. června 2016 v 13:26
ISP (příhlásit)