Sněmovní tisk 770/0
Novela z. o daních z příjmů

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t077000.pdf (Dokument PDF, 271 KB)t077000.doc
Platné znění s vyznačením změn  
t0770a0.pdf (Dokument PDF, 492 KB)t0770a0.doc

Rozesláno poslancům

1. dubna 2016 v 10:01
ISP (příhlásit)