Sněmovní tisk 723/0
Novela z. o získávání způsob. k výkonu zdrav. povolání - EU

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t072300.pdf (Dokument PDF, 2 MB)t072300.doc
Platné znění s vyznačením změn  
t0723a0.pdf (Dokument PDF, 1 MB)t0723a0.doc
Kompatibilita s právem EU  
t0723b0.pdf (Dokument PDF, 370 KB)t0723b0.doc

Rozesláno poslancům

17. února 2016 v 15:50
ISP (příhlásit)